top of page
Screen Shot 2024-01-15 at 4.23.22 PM.png

ბილეთი 10 ლარი / Tickets 10 GEL

სტუდენტებისთვის, DOCA-ს წევრებისთვის 5 ლარი. ხელმისაწვდომია მხოლოდ სალაროში 

 Students, DOCA members 5 GEL

 

ბილეთები    Tickets 

თემატური პროგრამა: “პერიფერიული ტრანსფორმაციები და მეხსიერების კერები”

იანვარი - თებერვალი, 2024

დამოუკიდებელი ქართული კინოს “რენესანსი” 2000-იანი წლებიდან ახალი ქართული დოკუმენტური კინოტრადიციით იწყება. თანამედროვე ქართულ კინოს ავტორები დოკუმენტური ჟანრის ფარგლებში მწვავედ ამახვილებენ ყურადღებას სოციალურ საკითხებზე, წინა პლანზე გადმოჰყავთ პერსონაჟები ე.წ. პერიფერიებიდან და აქტიურად ადევნებენ თვალს როგორც საჯარო, ასევე პირადი სივრცეების ტრანსფორმაციას. სამხრეთ და ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონულ და ტრანსნაციონალურ კონტექსტიც ხშირად ხდება ქართველი დოკუმენტალისტების კამერის ფოკუსში.

დოკუმენტური ფილმების სერია “პერიფერიული ტრანსფორმაციები და მეხსიერების კერები”. თანამედროვე ქართული დოკუმენტური კინოს გამორჩეულ ნამუშევრებს აერთიანებს. პროგრამის კონცეფცია სამ ცენტრალურ თემატურ და დისკურსულ ფოკუსს მონიშნავს: ეკოლოგია და ინფრასტრუქტურა, ცენტრის პერიფერიები (სივრცეები და ადამიანები) და ბოლოს ომი და მეხსიერება (მოწმეობა, ტრავმა, ლტოლვილობა).

ირინე ბერიძე, პროგრამის კურატორი

Curated Program: Peripheral Transformations and Memory Spots

January - February, 2024

The "renaissance" of independent Georgian cinema commences in the 2000s with the emergence of the new Georgian documentary film tradition. Auteurs in contemporary Georgian cinema, particularly within the documentary genre, keenly address social issues, highlighting the characters from the so-called peripheries and actively observing the transformation of both public and private spaces. The camera of Georgian documentarians often centers on the regional and transnational context of the South and North Caucasus.

 

The documentary film series Peripheral Transformations and Memory Spots brings together exceptional works from the realm of modern Georgian documentary cinema. The program's concept delineates three central thematic and discursive focal points: Ecology and infrastructure, Center-peripheries (spaces and people) and War and memory (witness, trauma, displacement).

Irine Beridze, curator of the program

* კინოდარბაზი ადაპტირებულია ეტლით მოსარგებლეთათვის

22.01.2024   19:00

5.jpg

„მილსადენის მეზობლები“ ბორჯომის ხეობაში, „ახალი აბრეშუმის გზის“, „ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის“ მილსადენის მშენებლობას ეძღვნება. ის 2002 წელს, პირველი საძირკველის ჩაყრის ცერემონიაზე, მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ და მოცულობით პროექტად შეფასდა. ფილმი გვიჩვენებს, თუ როგორ იჭრებიან მსხვილი გლობალური კორპორაციები სატრანზიტო ქვეყნების პერიფერიების მაცხოვრებლების ყოველდღიურობაში და კონფლიქტის ახალ კერებს ქმნიან. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის, სოფელ საკირეს მოსახლეობა უზარმაზარი საერთაშორისო კორპორაციის (bp) ინტერესებს და ტრანსნაციონალური კაპიტალის ლოგიკას ეჯახება და ბუნების მონეტიზაციის საწყისი პროცესების მოწმეა. ფილმი ქართული ეკოლოგიური კინოს (Ecocinema) ახალი ტრადიციის ფუძემდებლურ ნამუშევრად შეიძლება ჩაითვალოს.

სტუმარი: ფილმის ავტორი ნინო კირთაძე

The Pipeline Next Door by Nino Kirtadze explores the construction of the "New Silk Road," specifically focusing on the "Baku-Tbilisi-Ceyhan" pipeline in Borjomi Gorge. During the groundbreaking ceremony in 2002, it was hailed as the most expensive and extensive project globally. The documentary illustrates how major global corporations intrude into the daily lives of residents in the peripheries of transit countries, establishing new focal points of conflict. The inhabitants of Sakire village in Borjomi municipality find themselves in conflict with the interests of a substantial international corporation (BP) and the dynamics of transnational capital, witnessing the initial stages of the monetization of nature. The film is considered a foundational work in the emerging tradition of Georgian ecological cinema (Ecocinema).

Q&A with filmmaker Nino Kirtadze

05.02.2024   19:00

7.jpg

ფილმი „ინგლისურის მასწავლებელი“ კინო-კომენტარია მაშინდელი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივაზე, მოიწვიოს ინგლისური ენის უცხოელი მასწავლებლები და საქართველოში „ლინგვისტური რევოლუცია“ მოახდინოს: სწრაფი მოდერნიზაციის კიდევ ერთი მცდელობა, რომელიც ნაკლებად შეესაბამება საქართველოს პერიფერიის რეალობას.

 

სტუმრები: ფილმის ავტორები ნინო ორჯონიკიძე და ვანო არსენიშვილი

English Teacher by Nino Orjonikidze and Vano Arsenishvili serves as a commentary on the initiative of then-president Mikheil Saakashvili to introduce foreign English teachers, aiming for a "linguistic revolution" in Georgia. This effort reflects another instance of rapid modernization that doesn't align with the reality of Georgia's periphery.

Q&A with filmmakers Nino Orjonikidze & Vano Arsenishvili

19.02.2024   19:00

9.jpg

ფილმი ქართული დემოკრატიის ერთ-ერთ ყველაზე მყიფე დროებაზე მოგვითხრობს, როცა საპრეზიდენტო არჩევნების ჩავლის ფონზე, 2008 წლის აგვისტოში, სამხრეთ ოსეთში საომარი მოქმედებები ღვივდება და რუსეთის არმია ქართულ ტერიტორიებზე ისევ იჭრება. საქართველოს მაშინდელი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის, ინტიმური პორტრეტი პოლიტიკური და პერსონალური უმწეობის შემზარავ სურათს ქმნის. აგვისტოს ომი როგორც უხილავი ომი აღმოსავლეთ ევროპის პერიფერიაში და დოკუმენტური კამერით შექმნილი მეხსიერება ომის სახეებსა და სივრცეებზე, რომლებიც მნიშვმელოვან არქივს ქმნიან.

The film depicts one of the most precarious periods in Georgian democracy. In August 2008, against the backdrop of presidential elections, hostilities erupted in South Ossetia, leading to a renewed invasion of Georgian territories by the Russian army. The intimate portrayal of then-president Mikheil Saakashvili paints a harrowing picture of political and personal powerlessness. The August War, characterized as an unseen conflict on the periphery of Eastern Europe, becomes a memory etched by the documentary camera on the faces and spaces of war, serving as an archive of Russia's imperial nature.

29.01.2024   19:00

6.jpg

საქართველო ბიტკოინის ექსპორტის კუთხით მსოფლიოში მესამე ადგილზეა. კრიპტოვალუტის წარმოებისთვის გიგანტური ენერგორესურსია საჭირო. ფილმი „მოსავალი“ კახეთის, ერთი შეხედვით, იდილიური პეიზაჟების ფონზე, სივრცულ და ფუნქციურ კონფლიქტებს ხატავს: მაღალი ტექნოლოგიები და ყოფილი ფერმერული მეურნეობების ნანგრევები, ინტერნეტ ეკონომიკა და მიწათმოქმედების უძველესი პრაქტიკები. მშვიდი, მაგრამ განსაკუთრებული ვიზუალური ენერგიის მატარებელი ნამუშევარი, ციფრული ვალუტის ციებ-ცხელებას მისი ბუნებასა და რესურსებზე ზეგავლენის ფონზე გამოკვეთს. დოვლათი, რომელიც აქ მოიპოვება, მაგრამ აქ არ რჩება.

სტუმარი: ეკონომიკის მკვლევარი ია ერაძე

Georgia ranks third globally in Bitcoin exports, necessitating a massive energy resource for cryptocurrency production. The Harvest by Misho Antadze, set against the seemingly idyllic landscapes of Kakheti, portrays spatial and functional conflicts: juxtaposing high technologies with the ruins of former farms and the clash between the Internet economy and ancient farming practices. This visually compelling work delves into the quiet yet potent exploration of the digital currency craze, shedding light on its environmental impact and resource consumption. What is gained here doesn't stay here.

Special guest: Ia Eradze, researcher of the economic trends

12.02.2024   19:00 

8.jpg

ფილმში ქალაქი ჭიათურა და მისი ინდუსტრიული წარსულის აჩრდილი ჩამოშლილი ინფრასტრუქტურების ფონზე იკითხება. მიუხედავად ამისა კომუნისტური უტოპიის ხანაში და ახლაც ქალაქის სასიცოცხლო მექანიზმი მის მაცხოვრებლებზე დგას. ფილმი ჭიათურაში შემორჩენილი ადამიანების მრავალფეროვან და კომპლექსურ პორტრეტს ხატავს და წარსული პოლიტიკური თუ სოციალური სისტემების ნანგრევების ფონზე მათ შეუპოვარ და სტოიკურ ბუნებაზე გვიყვება.

სტუმარი: ფილმის ავტორი რატი ონელი

In the film, Chiathura, with its ghostly industrial past, is juxtaposed against a backdrop of collapsed infrastructures. However, whether in the era of communist utopia or today, the life force of the city lies within its inhabitants. The film portrays the diverse and complex lives of those who remain in Chiatura, revealing their unyielding and stoic nature amidst the ruins of past political and social systems.

Q&A with filmmaker Rati Oneli

26.02.2024   19:00 

2024 Insta images.jpg

სახლი, რომელიც სიზმარში დარჩა

რეჟ: ანნა ძიაპშიპა

2021 / 8' / საქართველო 

 

ჩასარბენი ციხე

რეჟ: სალომე ჯაში

2018 / 4' / საქართველო 

 

ჩემი სახლის ზედხედი

რეჟ. ქეთი გიგაშვილი

2018 / 18' / საქართველო

მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმების პროგრამა სამ განსაკუთრებულ ავტორს და ნამუშევარს აერთიანებს, რომლებიც ომისა და მეხსიერების თემას, ერთი შეხედვით, განსახვავებული კუთხით უახლოვდება. სამივე ფილმს აერთიანებს იდეა, იკვლიოს მეხსიერების, წარმოსახვითი სივრცეების და ტრავმის გადაკვეთის ხაზები. ნამუშევრებში ომისა და დევნილობის შედეგად დაკარგული ინტიმური სივრცული ობიექტები ვირტუალური თუ ფიზიკური (გ)აზომვის პროცესს ექვემდებარება და ამას კოლექტიურ, სხვადასხვა თაობათა შორის გაჭიმულ, რეკონსტრუქციულ აქტად აქცევს.

სტუმრები: მაია ბარქაია, მალხაზ თორია

მოდერატორი: პროგრამის კურატორი ირინე ბერიძე

A HOUSE LEFT IN A DREAM

Dir. Anna Dziapshipa

2021 / 8' / Georgia

 

THE TOWER

Dir. Salomé Jashi

2018 / 4' / Georgia

MY HOUSE FROM ABOVE

Dir. Keti Gigashvili

2018 / 18' / Georgia

The program of short documentaries unites three exceptional authors and works that approach the theme of war and memory from seemingly different angles. All three films share the idea of exploring the intersections of memory, imaginary spaces, and trauma. In these works, the intimate spatial objects lost as a result of war and displacement undergo the process of virtual or physical measurement, transforming it into a collective, inter-generational, reconstructive act.

TKT.ge

კინოკლუბისთვის დარბაზის დათმობისთვის მადლობას ვუხდით კინოთეატრ "ამირანს"

We thanks Amirani Cinema for providing premises for DOCA Film Club

  გასული პროგრამები  

web თემატური პროგრამა.png
fb_თემატური პროგრამა_ნოემ-დეკ.jpg
bottom of page